Hakkımızda

Yetki Ve Görev

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kuruluşu 2547 sayılı Kanunun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 Maddesinde belirtilmiştir.

 • Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımız, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bilimsel ve teknolojik bir yapılanma hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda;

- Başkanlığımızın yıllık yatırım programını hazırlamak,

-Üniversitemizin bu konudaki önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek üst makamlara bildirmek,

-Başkanlığımızın yatırım programına yönelik yatırım bütçesini hazırlamak

-İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılmasını sağlamak

-Mali yıl içerisinde yatırımların ve ihalelerin kesin hesaplarını yürütmek,

 • Yatırım programında yer alan ihalesi yapılacak işlerle diğer yerel işlerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak,
 • İhale ve Kabul komisyonlarını oluşturmak,
 • İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak, hakedişleri düzenlemek, bitenleri teslim almak, kabul işlemleri tamamlanmanmış olan bina ve tesisleri ilgili birim hizmetine sokmak,
 • Üniversitemizin ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenlemek,
 • Üniversitemiz kampüsüne ait arazilerin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek,
 • Kampüs peyzaj planlamalarını hazırlayıp zemine uygulamak,
 • Yerleşkelerimzin üzerinde bulunduğu arazilerinin harita üzerinde sanallaştırmasını sağlamak,
 • Gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini; Kamu İhale Kanunu, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak ve yaptırmak,
 • Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak, Bakım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, bakım ve onarım işlerini yapmak,
 • Gelişim planı doğrultusunda yapılması planlanan bina ve tesisleri projelendirmek, fizibilite raporlarını hazırlamak, yapım ihalelerini gerçekleştirmek,
 • Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
 • Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jenaratör, havalandırma sistemleri ile çevre düzenleme ve asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
 • Tel: 0374 253 45 09  Fax: 0374 253 46 44 
 • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top