Misyon-Vizyon

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi üst politikası olarak belirlenen 2019-2023 Stratejik Planında yer alan Misyon ve Vizyon çerçevesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı faaliyetlerini devam ettirmektedir. Üniversitemizin Misyon ve Vizyonu aşağıda belirtilmiştir.

Misyon ve Vizyon

Misyon

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi; evrensel  standartlarda eğitim  öğretim  yaparak insanlığın gelişimine  hizmet  edecek  nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke  gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilir.

Vizyon

  Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek  bilgi ve  teknoloji üreten, araştırma geliştirme  alanında uluslararası seviyeye ulaşmış  saygın bir üniversite olmak.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 14030 /Gölköy Kampusu -BOLU
  • Tel: 0374 253 45 09  Fax: 0374 253 46 44 
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top