Misyon

           Kurumun işleyişi ve gelecekte var olması için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, imalat, bakım, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel ekipman ile, sorumlu olduğumuz alanlarda sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekanlarla kamu ihale kanunu  ve bununla ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde çağdaş tesisler yaratmak. Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttıracak sürdürülebilirliğini sağlayabilecek, her türlü teknik hizmeti vermeyi görev edinmiştir.

            Vizyon          

            Mevcut Yasa ve Yönetmelik çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrulara akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanım ve teknik desteği sağlayabilmek tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek üniversitemiz ve dolayısı ile geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmektir.

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016